تور استانبول 2 آبان 97 (5 شب و 6 روز) قشم ایر

۵ شب و ۶ روز
هوایی - قشم ایر
۰۲ آبان ۱۳۹۷
۰۷ آبان ۱۳۹۷

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
KAYA MADRID B.B
۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SABENA B.B
۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza B.B
۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Marinem B.B
۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۰۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MILAN B.B
۲٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ALL IN B.B
۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
WHITE MONAECH B.B
۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PELICAN B.B
۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza B.B
۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Abel B.B
۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PRENS B.B
۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BLUEWAY CITY B.B
۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۳٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TOPKAPI B.B
۳٫۱۲۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BY MURAT B.B
۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Blueway Historical B.B
۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Unal B.B
۳٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ALL SEASON B.B
۳٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SANAT B.B
۳٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PARK B.B
۳٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TANGO B.B
۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PERA ROSE B.B
۳٫۴۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
FERONYA B.B
۳٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA B.B
۳٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
STYLE B.B
۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BIANCHO B.B
۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BVS LUSH B.B
۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۲٫۰۰۰ تومان
Riva Taksim B.B
۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۳٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA B.B
۳٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM LOUNGE B.B
۳٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
LA MARTIN B.B
۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BERJER B.B
۳٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۳٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
THE PEAK B.B
۴٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIK B.B
۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC DOWNTOWN B.B
۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN AGE 1 B.B
۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD B.B
۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Seminal Taksim B.B
۴٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli B.B
۴٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Lion B.B
۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ELYSIUM STYLE B.B
۴٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Lares Park B.B
۴٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Nippon B.B
۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE B.B
۵٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD B.B
۵٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC CITY B.B
۵٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
CROWN PLAZA B.B
۵٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
POINT TAKSIM B.B
۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 5 شب و 6 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

 تور 5 شب و 6 روز | تاریخ رفت: 2 آبان 97 | ساعت رفت: 19:00 با قشم ایر و ساعت برگشت: 22:00 با قشم ایر

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122147630 آقای حق نجات تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.