تور استانبول 30 مهر 97 (4 شب و 5 روز) قشم ایر

۴ شب و ۵ روز
هوایی - قشم ایر
۳۰ مهر ۱۳۹۷
۰۴ آبان ۱۳۹۷

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۴
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
KAYA MADRID B.B
۲٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SABENA B.B
۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza B.B
۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Marinem B.B
۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MILAN B.B
۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ALL IN B.B
۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
WHITE MONAECH B.B
۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PELICAN B.B
۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza B.B
۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Abel B.B
۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PRENS B.B
۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BLUEWAY CITY B.B
۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
DORA B.B
۲٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TOPKAPI B.B
۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BY MURAT B.B
۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Blueway Historical B.B
۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Unal B.B
۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ALL SEASONS B.B
۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SANAT B.B
۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PARK B.B
۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TANGO B.B
۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PERA ROSE B.B
۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
FERONYA B.B
۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA B.B
۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
STYLE B.B
۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BIANCHO B.B
۳٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND DE PERA B.B
۳٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BVS LUSH B.B
۳٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Riva Taksim B.B
۳٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HALIC B.B
۳٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA B.B
۳٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM LOUNGE B.B
۳٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
LA MARTIN B.B
۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BERJER B.B
۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
THE PEAK B.B
۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIK B.B
۳٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC DOWNTOWN B.B
۳٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN AGE 1 B.B
۳٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD B.B
۳٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Seminal Taksim B.B
۳٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SURMELI B.B
۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
LION HOTEL B.B
۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PALAZZO DONIEZETTI B.B
۳٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ELYSYUM STYLE B.B
۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Lares Park B.B
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Nippon B.B
۴٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE B.B
۴٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD B.B
۴٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC CITY B.B
۴٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
CROWN PLAZA B.B
۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
POINT B.B
۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 4 شب و 5 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

 تور 4 شب و 5 روز | تاریخ رفت: 30 مهر 97 | ساعت رفت: 19:00 با قشم ایر و ساعت برگشت: 22:00 با قشم ایر

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122147630 آقای حق نجات تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.