تور استانبول 30 مهر 97 (3 شب و 4 روز) قشم ایر

۳ شب و ۴ روز
هوایی - قشم ایر
۳۰ مهر ۱۳۹۷
۰۳ آبان ۱۳۹۷

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۳
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
KAYA MADRID B.B
۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SABENA B.B
۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza B.B
۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Marinem B.B
۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MILAN B.B
۲٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ALL IN B.B
۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
WHITE MONAECH B.B
۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PELICAN B.B
۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza B.B
۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ABEL B.B
۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PRENS B.B
۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BLUE WAY CITY B.B
۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۲٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TOPKAPI B.B
۲٫۵۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BY MURAT B.B
۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Blueway Historical B.B
۲٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ALL SEASON B.B
۲٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
SANAT B.B
۲٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PARK B.B
۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TANGO B.B
۲٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PERA ROSE B.B
۲٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
FERONYA B.B
۲٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
STYLE B.B
۲٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA B.B
۲٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BIANCHO B.B
۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand de Pera B.B
۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BVS LUSH B.B
۲٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Riva Taksim B.B
۲٫۹۲۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۳٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA B.B
۳٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM LOUNGE B.B
۳٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
LA MARTIN B.B
۳٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
BERJER B.B
۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
THE PEAK B.B
۳٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIK B.B
۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC DOWNTOWN B.B
۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN AGE 1 B.B
۳٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD B.B
۳٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Seminal Taksim B.B
۳٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli B.B
۳٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Lion B.B
۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
PLAZZO DONIZETI B.B
۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ELYSIUM STYLE B.B
۳٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Lares Park B.B
۳٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۳٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
Nippon B.B
۳٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE B.B
۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD B.B
۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC CITY B.B
۳٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
CROWN PLAZA B.B
۳٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
POINT B.B
۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 3 شب و 4 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 3 شب و 4 روز | تاریخ رفت: 30 مهر 97 | ساعت رفت: 19:00 با قشم ایر و ساعت برگشت: 22:00 با قشم ایر

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09122147630 آقای حق نجات تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.