تور گوا زمستان 98 ( 7 شب و 8 روز) ماهان ایر

۷ شب و ۸ روز
هوایی - ماهان
۱۸ دی ۱۳۹۸
۰۳ بهمن ۱۳۹۸

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ گوا ۷ تاریخ رفت: 18 و 25 دی
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
TANGERINE CLARKS INN B.B
۷٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
La Gulls Court B.B
۷٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
Nagoa Grande B.B
۷٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
LA GULLS F.B
۸٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
LA SUNILA B.B
۸٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
SANDAL WOOD B.B
۸٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
BAYWATCH RESORT B.B
۸٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
SANDAL WOOD B.B
۸٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان PREMIER DLX
Nagoa Grande All
۹٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
BAYWATCH RESORT All
۱۰٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
COUNTRY INN AND SUITES BY RADISSON CANDOLIM B.B
۱۰٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
SANDALWOOD All
۱۰٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۳٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
PARK REGIS B.B
۱۰٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۵٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
SANDALWOOD All
۱۰٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
O B.B
۱۰٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
COUNTRY INN AND SUITES BY RADISSON CANDOLIM F.B
۱۱٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
HARD ROCK B.B
۱۱٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۷٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
COUNTRY INN AND SUITES BY RADISSON CANDOLIM All
۱۲٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
PARK REGIS F.B
۱۲٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۶٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
NOVOTEL SHREM B.B
۱۲٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
NOVOTEL GOA DONA SYLVIA RESORT B.B
۱۲٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۰٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
CIDADE DE GOA B.B
۱۲٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
RADISSON GOA CANDOLIM B.B
۱۲٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
KENILWORTH RESORT B.B
۱۳٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
O F.B
۱۳٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۸٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
HARD ROCK F.B
۱۳٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
CIDADE DE GOA F.B
۱۴٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Grand Hyatt B.B
۱۴٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
NOVOTEL SHREM F.B
۱۵٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۱٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
LE MERIDIEN GOA F.B
۱۵٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
NOVOTEL GOA RESORT F.B
۱۵٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۲۲٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
KENILWORTH F.B
۱۵٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۳٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Holiday Inn All
۱۷٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۶٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
Grand Hyatt F.B
۱۸٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۲۷٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
ITC GRAND B.B
۱۹٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۳۳٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
W HOTEL GOA B.B
۲۱٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان
ITC GRAND F.B
۲۳٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۳۶٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۲٫۶۹۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
W Goa F.B
۲۷٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۴۴٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۱۴٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار با درج امضا مسافر+2 قطعه عکس رنگی 5*5 + کپی شناسنامه(صفحه اول و دوم)+کپی کارت ملی پشت و رو+فرم پر شده جهت اطلاعات مسافر(لطفا جهت دریافت این فرم با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید)

خدمات تور

7 شب اقامت با صبحانه ، پرواز رفت و برگشت از دهلی با هواپیمایی ماهان ، ویزای الکترونیکی ، راهنمای فارسی زبان ، گشت طبق برنامه سفر ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه نامه مسافرتی

توضيحات

تور 7 شب و 8 روز |تاریخ رفت: 18و 25 دی   98 | ساعت رفت: 18:00 و ساعت برگشت 04:25

 

 - رفت و برگشت از دهلی

بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه باید توسط شخص مسافر پرداخت شود.

- هزینه اطفال زیر 2 سال مبلغ 995.000 تومان میباشد.

درصورت درخواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 4.000.000 تومان به پکیج اضافه می شود.

کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال ، کودک بدون تخت نت و هم چنین کودک زیر دو سال هم نت می باشد.
- مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
- کلیه ورودیه ها به عهده خود مسافر میباشد.
- پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607 تماس حاصل فرمایید.
- شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان میباشد.
- برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02141535 تماس بگیرید.