تور استانبول 3 اسفند 96 (7 شب و 8 روز)

۷ شب و ۸ روز
هوایی - قشم ایر
۰۳ اسفند ۱۳۹۶
۱۰ اسفند ۱۳۹۶

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۷
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
SABENA B.B
۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
TOP KAPI B.B
۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۱٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
PELICAN B.B
۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۵۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
KAYA FINDIKZADEH B.B
۱٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium B.B
۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Grand Unal B.B
۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Birbey B.B
۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
PERA ROSE B.B
۱٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
BADE SISLI B.B
۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Marmaray B.B
۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
LE MIRAGE B.B
۱٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
STYLE B.B
۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
TULIP CITY B.B
۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
GLOROUS B.B
۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
TULIP PERA B.B
۱٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
KLASS B.B
۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA B.B
۱٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Business Bayrampasa B.B
۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Riva Taksim B.B
۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۱٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Berjer Boutique B.B
۱٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
BVS B.B
۱٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN AGE 1 B.B
۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
LA MARTINE B.B
۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
SURMELI B.B
۱٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
۱٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
WYNDHAM OLD CITY B.B
۱٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman B.B
۱٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Mercure B.B
۱٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center B.B
۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۲٫۱۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
The Elysium B.B
۲٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
POINT TAKSIM B.B
۲٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۲٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK B.B
۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 7 شب و 8 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 7 شب و 8 روز | تاریخ رفت: 3 اسفند 96 | ساعت رفت: 18:00 با قشم ایر و ساعت برگشت: 22:00 با قشم ایر

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121218024 آقای حق نجات تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.