تور استانبول مهر 98 ( 3 شب و 4 روز) قشم ایر

۳ شب و ۴ روز
هوایی - قشم ایر
۲۹ مهر ۱۳۹۸
۰۳ آبان ۱۳۹۸

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۳ تاریخ رفت: 29 و 30 مهر


 تاریخ 30 مهر 250.000 تومان افزایش نرخ داد.
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
BIROL B.B
۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza B.B
۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
CUENTO B.B
۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
WHITE MONARCH B.B
۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ALL IN B.B
۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza B.B
۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Icon B.B
۳٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Buyuk Keban B.B
۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
VIZON B.B
۳٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
KERVANSARAY B.B
۳٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Matiat B.B
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA TAKSIM B.B
۳٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND STAR B.B
۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM EXPRESS B.B
۳٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA BOUTIQE B.B
۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۳٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
MARBEL TAKSIM B.B
۳٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Riva Taksim B.B
۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Seminal Taksim B.B
۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
BVS LUSH B.B
۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli B.B
۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
THE MARMARA SISLI B.B
۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
CROWN PLAZA B.B
۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL B.B
۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GREEN PARK TAKSIM B.B
۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
NAZ CITY B.B
۳٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE B.B
۳٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD B.B
۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۴٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center B.B
۴٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Lares Park B.B
۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM GONEN B.B
۴٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۴٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
LEMERIDIEN B.B
۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 3 شب و 4 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 3 شب و 4 روز | تاریخ رفت: 29 و 30 مهر 98 | ساعت رفت: 13:30 با قشم ایر و ساعت برگشت: 17:40 با قشم ایر 

 

 ساعت های رفت و برگشت با کانتر چک شود 

  تاریخ 30 مهر 250.000 تومان افزایش نرخ داد.

 

 

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 490.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 0991905607  تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.