تور استانبول مهر 98 ( 6 شب و 7 روز) قشم ایر

۶ شب و ۷ روز
هوایی - قشم ایر
۲۹ مهر ۱۳۹۸
۰۶ آبان ۱۳۹۸

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۶ تاریخ رفت:29 و 30 مهر


 تاریخ 30 مهر 150.000 تومان افزایش نرخ دارد.

نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
BIROL B.B
۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza B.B
۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
CUENTO B.B
۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ALL IN B.B
۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
WHITE MONARCH B.B
۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza B.B
۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Icon B.B
۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Buyuk Keban B.B
۴٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
KERVANSARAY B.B
۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
VIZON B.B
۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Matiat B.B
۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA TAKSIM B.B
۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND STAR B.B
۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM EXPRESS B.B
۴٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA BOUTIQE B.B
۴٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
MARBEL TAKSIM B.B
۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Riva Taksim B.B
۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Seminal Taksim B.B
۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
BVS LUSH B.B
۵٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli B.B
۵٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
THE MARMARA SISLI B.B
۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
CROWN PLAZA B.B
۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL B.B
۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GREEN PARK TAKSIM B.B
۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
NAZ CITY B.B
۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE B.B
۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD B.B
۵٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center B.B
۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۵٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Lares Park B.B
۵٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM GONEN B.B
۶٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
LEMERIDIEN B.B
۷٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 6 شب و 7 روز | تاریخ رفت: 29 و 30 مهر 98 | ساعت رفت: 13:30 با قشم ایر و ساعت برگشت: 17:40 با قشم ایر 

 

 ساعت های رفت و برگشت با کانتر چک شود 

 تاریخ 30 مهر 150.000 تومان افزایش نرخ دارد.

 

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 490.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 0991905607  تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.