تور استانبول مهر 98 ( 5 شب و 6 روز) قشم ایر

۵ شب و ۶ روز
هوایی - قشم ایر
۲۹ مهر ۱۳۹۸
۰۳ آبان ۱۳۹۸

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵ تاریخ رفت:29 و 30 مهر

 تاریخ 30 مهر 250.000 تومان افزایش نرخ دارد.


نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
BIROL B.B
۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza B.B
۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
CUENTO B.B
۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ALL IN B.B
۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
WHITE MONARCH B.B
۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza B.B
۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Buyuk Keban B.B
۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Icon B.B
۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
KERVANSARAY B.B
۳٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
VIZON B.B
۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Matiat B.B
۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA TAKSIM B.B
۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND STAR B.B
۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA BOUTIQE B.B
۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM EXPRESS B.B
۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۴٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
MARBEL TAKSIM B.B
۴٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Riva Taksim B.B
۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Seminal Taksim B.B
۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
BVS LUSH B.B
۴٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli B.B
۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
THE MARMARA SISLI B.B
۴٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
CROWN PLAZA B.B
۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL B.B
۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
GREEN PARK TAKSIM B.B
۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
NAZ CITY B.B
۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE B.B
۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD B.B
۵٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center B.B
۵٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Lares Park B.B
۵٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM GONEN B.B
۵٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۶٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
LEMERIDIEN B.B
۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 5 شب و 6 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 5 شب و 6 روز | تاریخ رفت:29 و 30 مهر 98 | ساعت رفت: 13:30 با قشم ایر و ساعت برگشت: 17:40 با قشم ایر 

 تاریخ 30 مهر 250.000 تومان افزایش نرخ دارد.

 

 

 ساعت های رفت و برگشت با کانتر چک شود

 

 

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 490.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 0991905607  تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.