تور استانبول مهر 98 ( 4 شب و 5 روز) قشم ایر

۴ شب و ۵ روز
هوایی - قشم ایر
۰۳ مهر ۱۳۹۸
۱۲ مهر ۱۳۹۸

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۴ تاریخ رفت: 3 و4 و 5 و 6 و 7 و 8 مهر 
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
BIROL B.B
۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Liza B.B
۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
CUENTO B.B
۳٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
WHITE MONARCH B.B
۳٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Buyuk Keban B.B
۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
TABA LUXURY B.B
۳٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Montagna Hera B.B
۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
VIZON B.B
۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Cumbali Plaza B.B
۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Matiat B.B
۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Icon B.B
۴٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA TAKSIM B.B
۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
KERVANSARAY B.B
۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA BOUTIQE B.B
۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS B.B
۴٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
MARBEL TAKSIM B.B
۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
GRAND STAR B.B
۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۴٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Riva Taksim B.B
۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
THE MARMARA SISLI B.B
۴٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Surmeli B.B
۴٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
CROWN PLAZA B.B
۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
GREEN PARK TAKSIM B.B
۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA CRYSTAL B.B
۴٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
NAZ CITY B.B
۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD B.B
۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Grand Cevahir Convention Center B.B
۴٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE B.B
۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Lares Park B.B
۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۴٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
TAXIM GONEN B.B
۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
LEMERIDIEN B.B
۶٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 4 شب و 5 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 4 شب و 5 روز | تاریخ رفت:  3 و4 و 5 و 6 و 7 و 8 مهر  98 | ساعت رفت: 13:30 با قشم ایر و ساعت برگشت: 17:30 با قشم ایر 

 

 ساعت های رفت و برگشت با کانتر چک شود 

 

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 490.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 0991905607  تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.