تور استانبول 12 اردیبهشت 97 (6 شب و 7 روز) قشم ایر

۶ شب و ۷ روز
هوایی - قشم ایر
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۶
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
TOPKAPI B.B
۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND LIZA B.B
۱٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MILAN B.B
۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
SABENA B.B
۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
KAYA MADRID B.B
۱٫۴۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ALFA B.B
۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ALL IN B.B
۱٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MARINEM B.B
۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND EMIN B.B
۱٫۷۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND UNAL B.B
۱٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
PERA ROSE B.B
۱٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MARMARAY B.B
۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ALL SEASONS B.B
۱٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MARBEL B.B
۱٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA B.B
۱٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۰۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
BEYZAS SUIT B.B
۱٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HILARIUM B.B
۱٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HALIC B.B
۱٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
FERONYA B.B
۱٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
INNTEL B.B
۱٫۹۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM LINE B.B
۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
INSIDE B.B
۲٫۰۶۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA B.B
۲٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ZURICH B.B
۲٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
RIVA B.B
۲٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
NAZ CITY B.B
۲٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۳۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
KONAK B.B
۲٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
SURMELI B.B
۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
DEDEMAN B.B
۲٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
BVS B.B
۲٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN AGE 1 B.B
۲٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIK B.B
۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD B.B
۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
LARES PARK B.B
۲٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE B.B
۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۲٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE BOSPHORUS B.B
۲٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA TAKSIM B.B
۲٫۵۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
THE PARMA B.B
۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۸۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC CITY B.B
۲٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
HILTON BOMONTI B.B
۲٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۰۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
POINT TAKSIM B.B
۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD B.B
۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۸۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
CVK PARK BOSPHORUS B.B
۴٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 6 شب و 7 روز | تاریخ رفت: 12 اردیبهشت 97 | ساعت رفت: 19:00 با قشم ایر و ساعت برگشت: 22:00 با قشم ایر

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121218024 آقای حق نجات تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.