تور استانبول 12 اردیبهشت 97 (5 شب و 6 روز) قشم ایر

۵ شب و ۶ روز
هوایی - قشم ایر
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
TOPKAPI B.B
۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND LIZA B.B
۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۳۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MILAN B.B
۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
SABENA B.B
۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۵۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
KAYA MADRID B.B
۱٫۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ALFA B.B
۱٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ALL IN B.B
۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MARINEM B.B
۱٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۷۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND EMIN B.B
۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND UNAL B.B
۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
PERA ROSE B.B
۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MARMARAY B.B
۱٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۶۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ALL SEASONS B.B
۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MARBEL B.B
۱٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA B.B
۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
BEYZAS SUIT B.B
۱٫۶۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HILARIUM B.B
۱٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HALIC B.B
۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
FERONYA B.B
۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
INNTEL B.B
۱٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM LINE B.B
۱٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
INSIDE B.B
۱٫۸۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA B.B
۱٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ZURICH B.B
۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
RIVA B.B
۱٫۹۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
NAZ CITY B.B
۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
KONAK B.B
۱٫۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
SURMELI B.B
۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
DEDEMAN B.B
۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
BVS B.B
۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
LA MARTIN B.B
۱٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN AGE 1 B.B
۱٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIK B.B
۲٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD B.B
۲٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
LARES PARK B.B
۲٫۰۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۲٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE B.B
۲٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE BOSPHORUS B.B
۲٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA TAKSIM B.B
۲٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM GONEN B.B
۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۲۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
THE PARMA B.B
۲٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC CITY B.B
۲٫۵۰۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
HILTON BOMONTI B.B
۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
POINT TAKSIM B.B
۲٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD B.B
۲٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
CVK PARK BOSPHORUS B.B
۳٫۷۴۵٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 5 شب و 6 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 5 شب و 6 روز | تاریخ رفت: 12 اردیبهشت 97 | ساعت رفت: 19:00 با قشم ایر و ساعت برگشت: 22:00 با قشم ایر

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121218024 آقای حق نجات تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.