تور استانبول 13 اردیبهشت 97 (4 شب و 5 روز) قشم ایر

۴ شب و ۵ روز
هوایی - قشم ایر
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۴
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
TOPKAPI B.B
۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND LIZA B.B
۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MILAN B.B
۱٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
SABENA B.B
۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
KAYA MADRID B.B
۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ALFA B.B
۱٫۳۰۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ALL IN B.B
۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MARINEM B.B
۱٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND EMIN B.B
۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۶۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND UNAL B.B
۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
PERA ROSE B.B
۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MARMARAY B.B
۱٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ALL SEASONS B.B
۱٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
INSIDE B.B
۱٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۴۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MARBEL B.B
۱٫۴۸۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA B.B
۱٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
BEYZAS SUIT B.B
۱٫۵۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۹۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HILARIUM B.B
۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HALIC B.B
۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۰۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
FERONYA B.B
۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
INNTEL B.B
۱٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM LINE B.B
۱٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA B.B
۱٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ZURICH B.B
۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
RIVA B.B
۱٫۷۱۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۹۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
NAZ CITY B.B
۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
KONAK B.B
۱٫۷۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
BVS B.B
۱٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
LA MARTIN B.B
۱٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
SURMELI B.B
۱٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
DEDEMAN B.B
۱٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN AGE 1 B.B
۱٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIK B.B
۱٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
AVANTGARD B.B
۱٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
LARES PARK B.B
۱٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE B.B
۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۱٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
MERCURE BOSPHORUS B.B
۱٫۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA TAKSIM B.B
۱٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM GONEN B.B
۲٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۸۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۴۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
THE PARMA B.B
۲٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC CITY B.B
۲٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
HILTON BOMONTI B.B
۲٫۲۱۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
POINT TAKSIM B.B
۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD B.B
۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۶۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۵۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۲٫۵۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
CVK PARK BOSPHORUS B.B
۳٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۹۵٫۰۰۰ تومان ۸۵۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 4 شب و 5 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

 تور 4 شب و 5 روز | تاریخ رفت: 13 اردیبهشت 97 | ساعت رفت: 19:00 با قشم ایر و ساعت برگشت: 22:00 با قشم ایر

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121218024 آقای حق نجات تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.