تور استانبول شهریور 98 ( 4 شب و 5 روز) ماهان

۴ شب و ۵ روز
هوایی - ماهان
۱۰ شهریور ۱۳۹۸
۱۷ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۴ تاریخ رفت 10 و 11 و 12 و 13 شهریور

تاریخ 11 شهریور 650.000 تومان افزایش نرخ دارد.

تاریخ 12 و 13  شهریور 700.000 تومان افزایش نرخ دارد.
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
REYDEL B.B
۴٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND MILAN B.B
۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
oz yavuz B.B
۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
ARACH HOTEL HARBIYE B.B
۵٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
HEAVENIST B.B
۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
maxwell B.B
۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
TULIP CITY B.B
۵٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
vizon B.B
۵٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM TERRACE B.B
۵٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
TULIP PERA B.B
۵٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
WHITE MONARCH B.B
۵٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
my bade B.B
۵٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA PARK B.B
۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HOTEL HALIC B.B
۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA TAKSIM SQUARE B.B
۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
RIVA B.B
۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
tha marmara sisli B.B
۶٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
DEDMAN B.B
۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
TAXIM EXPRESS B.B
۶٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
LAZZONI B.B
۶٫۳۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
lamartine B.B
۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
The Green Park Hotel Taksim B.B
۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
titanic port B.B
۶٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
richmond istanbul B.B
۶٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti B.B
۶٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
larespark B.B
۶٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
THE CENTRAL PALACE B.B
۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
holiday inn sisli B.B
۶٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
GOLDEN AGE B.B
۶٫۷۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
AVANT GARDE TAKSIM B.B
۶٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
DoubleTree by Hilton - Piyalepasa B.B
۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۶٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
HILTON ISTANBUL BOMONTI B.B
۶٫۹۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۶۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
RADISSON BLU SISLI B.B
۷٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 4 شب و 5  روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 4 شب و 5 روز | تاریخ رفت:10و 11 و 12 و 13 شهریور 98| ساعت رفت: 09:00 و ساعت برگشت: 11:15

 

 ساعت های رفت و برگشت با کانتر چک شود.

تاریخ 11 شهریور 650.000 تومان افزایش نرخ دارد.

تاریخ 12 و 13  شهریور 700.000 تومان افزایش نرخ دارد.

 

 

 

 

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09919005607  تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.