تور استانبول تابستان 98( 5 شب و 6 روز) اطلس جت

۵ شب و ۶ روز
هوایی - اطلس جت
۲۸ تیر ۱۳۹۸
۱۱ مرداد ۱۳۹۸

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۵ تاریخ رفت:28 تیر الی 6 مرداد
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
REYDEL B.B
۴٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Topkapi Sabena B.B
۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Grand Milan B.B
۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
THE CITY PORT B.B
۵٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
HEAVENIST B.B
۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
MAXWELL B.B
۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
PERA ROSE B.B
۵٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۶۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
PERA LIFE B.B
۵٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
VIZON B.B
۵٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM TERRACE B.B
۵٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Icon B.B
۵٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
RAMADA MERTER B.B
۵٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
KERVANSARAY B.B
۵٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۵٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA PARK B.B
۵٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Feronya B.B
۵٫۹۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA TAKSIM SQUARE B.B
۶٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۶٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC BUSINESS B.B
۶٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
RIVA B.B
۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND HILARUIM B.B
۶٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman B.B
۶٫۲۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
GREEN PARK TAKSIM B.B
۶٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۸٫۹۷۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۸۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
TAKSIM EXPRESS B.B
۶٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
ERESIN TAXIM PREMIER B.B
۶٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Lazzoni B.B
۶٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Palazzo Donizetti B.B
۶٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
ELITE WORLD PRESTIGE B.B
۶٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
The Central Palace Taksim B.B
۶٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان ۹٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Metropolitan Taksim B.B
۶٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
GRAND OZTANIC B.B
۶٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۲۷۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Golden Age B.B
۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Titanic City B.B
۷٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۰٫۲۹۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Nippon B.B
۷٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۸٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۱٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۶۶۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 5 شب و 6 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 5 شب و 6 روز | تاریخ رفت:28 تیر الی 6 مرداد 98| ساعت رفت: 06:20 و ساعت برگشت: 22:20

 ساعت های رفت و برگشت با کانتر چک شود

 

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 0991905607  تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.