تور استانبول 3 اسفند 96 (6 شب و 7 روز)

۶ شب و ۷ روز
هوایی - قشم ایر
۰۳ اسفند ۱۳۹۶
۰۹ اسفند ۱۳۹۶

اطلاعات تماس

info@avisatour.com
تلگرام: avisatours

برنامه سفر

ردیف مقصد مدت اقامت توضیح
۱ استانبول ۶
نام هتل دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
SABENA B.B
۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
TOP KAPI B.B
۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۹۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Kaya Madrid B.B
۹۷۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۹۴۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
PELIKAN B.B
۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۶۵٫۰۰۰ تومان ۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
KAYA FINDIKZADEH B.B
۱٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۰۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hilarium B.B
۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Grand Unal B.B
۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۴۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Birbey B.B
۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
PERA ROSE B.B
۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Marmaray B.B
۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۶۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
BADE SISLI B.B
۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
LE MIRAGE B.B
۱٫۲۲۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
STYLE B.B
۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
TULIP CITY B.B
۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Dora B.B
۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
GLORIOUS B.B
۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
TULIP PERA B.B
۱٫۲۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۸۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
KLAS B.B
۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۷۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
NOVA PLAZA B.B
۱٫۳۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۰۸۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Titanic Business Bayrampasa B.B
۱٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Grand Halic B.B
۱٫۴۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Riva Taksim B.B
۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۲۳۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Konak B.B
۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Berjer Boutique B.B
۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
BVS LUSH B.B
۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Golden Age B.B
۱٫۵۲۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
LAMARTINE B.B
۱٫۵۶۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۵۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
SURMELI B.B
۱٫۵۷۵٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۱۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Grand Oztanik B.B
۱٫۶۱۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
WYNDHAM OLD CITY B.B
۱٫۶۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Dedeman B.B
۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۵۹۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Mercure B.B
۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Metropolitan Taksim B.B
۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۱۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
CENTRAL PALACE B.B
۱٫۷۲۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۷۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۲۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
GRAND CEVAHIR B.B
۱٫۷۳۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Lares Park B.B
۱٫۷۷۰٫۰۰۰ تومان ۲٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۶۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Mercure Istanbul Bomonti B.B
۱٫۸۵۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۰۱۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
TITANIC CITY B.B
۱٫۹۱۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۱۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
The Parma Taksim B.B
۲٫۰۳۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۳۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
The Elysium B.B
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۵۲۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
POINT TAKSIM B.B
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Doubletree By Hilton B.B
۲٫۰۴۰٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۷۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Elite World B.B
۲٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۳۳۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
RADISSON BLU SISLI B.B
۲٫۲۲۵٫۰۰۰ تومان ۳٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
Grand Hyatt B.B
۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان ۴٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان ۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
PARK BOSPHORUS CVK B.B
۳٫۰۷۰٫۰۰۰ تومان ۵٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان ۱٫۹۹۵٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومان
مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - یک گشت رایگان با نهار - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضيحات

تور 6 شب و 7 روز | تاریخ رفت: 3 اسفند 96 | ساعت رفت: 18:00 با قشم ایر و ساعت برگشت: 15:30 با زاگرس

- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد.
- در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121218024 آقای حق نجات تماس حاصل فرمایید.

* شرکت خدمات مسافرتی آویسا همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد. با شماره 02141535 تماس بگیرید.