راهنمای گردشگری بانکوک

راهنمای فرودگاه Suvarnabhumi در بانکوک
ارسال شده در ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

راهنمای فرودگاه Suvarnabhumi در بانکوک

 Suvarnabhumi در سال ۲۰۰۶ بعد از تاسیس، جای فرودگاه قبلی بانکوک را به عنوان فرودگاه بین‌المللی اصلی شهر تصاحب کرد. بانکوک در سال ۲۰۱۶ با ۲۱ میلیون بازدیدکننده ...

ادامه